Dịch vụ

Deployment Services
  • Dịch vụ điều hòa không khí và thông gió
  • Dịch vụ điện
  • Dịch vụ phòng cháy chữa cháy
  • Dịch vụ cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh
  • Hệ thống đường ống công nghệ
  • Dịch vụ phối hợp các hệ thống kỹ thuật cho công trình
  • Dịch vụ lắp máy, bảo trì, bảo dưỡng

About Us

Support Online

Tel:  +84 462 584 010
Fax: +84 462 584 081
Email: sales@vte.vn
Website: http://vte.vn
Facebook : Viet Tien Engineering J.S. Co

Search form