Cơ sở hạ tầng

Dự án Địa điểm Outline Xuất xứ Nhà thầu chính/Khách hàng Thời gian Loại công trình Trạng thái
Yen So Park- Power networks Hoang Mai - Hanoi Cơ sở hạ tầng Gamuda Land Vietnam LLC ECOBA Vietnam Joint Stock Company 2010 T1 Substation and 22kV Networks Đã hoàn thành
Yen So Park-Sewage treatment plant 200,000 m3/day Hoang Mai - Hanoi Cơ sở hạ tầng Gamuda Land Vietnam LLC Biwater (UK) 2010 M&E for Sewage Treatment Plant Đã hoàn thành
Yen So Park- Show flats and Pump station Hanoi Cơ sở hạ tầng Gamuda Land Vietnam LLC ECOBA Vietnam Joint Stock Company 2009 M&E works for Show flats and Pump station Đã hoàn thành