Tòa nhà phức hợp

Dự án Địa điểm Outline Xuất xứ Nhà thầu chính/Khách hàng Thời gian Loại công trình Trạng thái
Royal City Thanh Xuan - Hanoi Tòa nhà phức hợp Royal city 2013 ELV design works (Construction design stage) Đã hoàn thành
Complex Bld of Offices for rent - Commercial Services - Apartment and Preschools Ba Dinh - Hanoi Tòa nhà phức hợp Viettronics Land J.S.C DTH Architects, Planners and Consultants JSC. 2011 M&E design works (Basic design stage) Đã hoàn thành
Oceanviews luxury Apartment - Hotel Da Nang Tòa nhà phức hợp Thang Long Air Services Corporation - TASECO DTH Architects, Planners and Consultants JSC. 2011 M&E design works (Construction Design Stage) Đang thực hiện
Complex for Trading, Housing and Garage – B12 Tower Hanoi Tòa nhà phức hợp SDN design, invest and construction Consultant J.S.C ACE Consultant and Design contruction J.S.C 2012 M&E design Local Consultant Đang thực hiện
Hong Kong Tower Hanoi Tòa nhà phức hợp Technology Development Construction J.S.C & Kang Long Urban investment J.S.C Chomthai Design & Consultants Co. Ltd. 2009 M&E design works (Basic, Technical design stage) Đã hoàn thành
Hanoi Excalibur Building Hoan Kiem - Hanoi Tòa nhà phức hợp The Ministry of Defence - Department of Foreign Relations Viet Bac Co. Ltd S.Annant Co., Ltd. 2008 M&E design works (Construction design stage) Đã hoàn thành