Nhà máy

Dự án Địa điểm Outline Xuất xứ Nhà thầu chính/Khách hàng Thời gian Loại công trình Trạng thái
Tohoku Pioneer Vietnam Factory Nomura IP - Hai Phong Nhà máy Tohoku Pioneer (Vietnam Co)., Ltd VietHung Service Trading & Construction J.S Company 2013 Installation Mechanical & Electrical works Đang thực hiện
Koyei Steel Factory Tam Diep - Ninh Binh Nhà máy Kyoei Steel Vietnam Co., Ltd (KSVC) Maeda Vietnam Co., Ltd 2013 Renovation Electrical works Đang thực hiện
Viet A Milk Factory Nghia Dan - Nghe An Nhà máy TH Milk J.S.C 2013 M&E design works (Construction design stage) Đang thực hiện
Vinamilk Factory Tien Son - Bac Ninh Nhà máy Vinamilk J.S.C 2013 Supply and install Fire protection and Lightning system Đang thực hiện
Kohsei Multipark Vietnam Co., Ltd Binh Xuyen - Vinh Phuc Nhà máy Kohsei Multipark Vietnam Co., Ltd Maeda Vietnam Co., Ltd 2013 New Substation Đang thực hiện
Inoue Rubber Vietnam Factory Phuc Yen - Vinh Phuc Nhà máy Inoue Rubber Viet Nam Co., Ltd NGE Thailand Co. Ltd. 2011 Mechanical & Electrical works for Oil supply system Đã hoàn thành
Katolec Vietnam Factory - Phase II Quang Minh IP - Hanoi Nhà máy Katolec Vietnam Co., Ltd NGE Thailand Co. Ltd./ Maeda Vietnam Co., Ltd 2011 Electrical works for Phase II Factory Đã hoàn thành
Yamaha Motor Vietnam 1st Factory Soc Son - Hanoi Nhà máy Yamaha Motor Vietnam Co., Ltd 2011 M&E works for Fuel Tank Press Factory and Die casting shop and Mechanical center Đã hoàn thành
Yamaha Motor Vietnam 2nd factory Noi Bai IP - Soc son - Hanoi Nhà máy Yamaha Motor Vietnam Co., Ltd 2011 Mechanical & Electrical works for IKD Factory and Plastic Painting line Đã hoàn thành
Terumo Vietnam Factory - Phase 2 Quang Minh IP - Me Linh - Hanoi Nhà máy Terumo Vietnam Co., Ltd Takasago Vietnam Co., Ltd 2012 Electrical works for Substations and Generators Đã hoàn thành
Nippon Konpo Vietnam Factory - Phase II Noi Bai IP - Soc Son - Hanoi Nhà máy Nippon Konpo Vietnam Co., Ltd VietHung Service Trading & Construction J.S Company 2012 Mechanical & Electrical works Đã hoàn thành
Yamaha Motor Parts Manufacturing Viet Nam Factory TLIPI - Dong Anh - Hanoi Nhà máy Yamaha Motor Parts Manufacturing Viet Nam Co. Ltd. 2012 Renovation for compressed air supply system Đã hoàn thành
Hai Phong II Thermal Power Plant Thuy Nguyen - Hai Phong Nhà máy Vietnam Electricity (EVN) Marubeni Corporation 2012 Installation of temporary warehouse and M&E works Đã hoàn thành
Dragon Logistics Center TLIP II - Yen My - Hung Yen Nhà máy Dragon Logistics Co., Ltd Hochiminh Museum Construction J.S Company 2012 Mechanical & Electrical works Đã hoàn thành
Yamaha Motor Vietnam 1st Factory Soc Son - Hanoi Nhà máy Yamaha Motor Vietnam Co., Ltd 2012 Mechanical & Electrical works for IKD Factory and Plastic Painting line Đã hoàn thành
Mong Duong II Thermal Power Plant Mong Duong - Quang Ninh Nhà máy AES Corporation (USA) Deluge Fire Protection (S.E.A.) Pte Ltd 2012 Installation of fire alarm and fighting system Đang thực hiện
Yamaha Motor Vietnam 1st Factory Soc Son - Hanoi Nhà máy Yamaha Motor Vietnam Co., Ltd 2010 Renovation of Cooling water supply system Đã hoàn thành
INAX Vietnam Phase 5 Hung Yen Nhà máy 2010 Lighting Supply Đã hoàn thành
Yamaha Motor Vietnam 2nd factory Noi Bai IP - Soc son - Hanoi Nhà máy Yamaha Motor Vietnam Co., Ltd 2010 Renovation of Lubricant oil tank and Training room Đã hoàn thành
Endo Stainless Steel Viet Nam Factory Noi Bai IZ - Soc Son - Hanoi Nhà máy Endo Stainless Steel Vietnam Co. Ltd Kurihara Viet Nam Co., Ltd 2008 Supply & Installation of M&E System Đã hoàn thành
Enkei Vietnam Factory TLIP1 - Dong Anh - Hanoi Nhà máy Enkei Vietnam Co., Ltd Kurihara Viet Nam Co., Ltd 2008 Supply & Installation of Electrical System Đã hoàn thành
Hanoi Metal One Steel Center Factory Phuc Dien - Hai Duong Nhà máy Hanoi Metal One Steel Center Co., Ltd. Kurihara Viet Nam Co., Ltd 2007 Supply & Install M&E System Đã hoàn thành
Goshi Thang Long Auto Parts Factory Gia lam - Hanoi Nhà máy Goshi Thang Long Auto Parts Co. Ltd Kurihara Vietnam Co., Ltd. 2006 Supply & Installation of M&E System Đã hoàn thành
Stanley Vietnam Factory Gia Lam - Hanoi Nhà máy Vietnam Stanley Electric Co., Ltd Kurihara Vietnam Co.Ltd 2005 Installation of M&E System Đã hoàn thành