Rhythm Kyoshin Hanoi Factory

Project Infomation

Địa điểm: Hà Nội
Outline: Industry
Xuất xứ: Rhythm Kyoshin Hanoi Factory
Consultant:
Loại công trình: Installation M & E works
Thời gian:
Trạng thái: