Khách sạn

Dự án Địa điểm Outline Xuất xứ Nhà thầu chính/Khách hàng Thời gian Loại công trình Trạng thái
Vinpearl Hotel - Phu Quoc Phu Quoc - Kien Giang Khách sạn Vingroup J.S.C 2013 M&E design works (Construction design stage) Đang thực hiện
Vincom Hotel - Vincom Village Long Bien - Hanoi Khách sạn Saidong Urban Development and Investment J.S.C 2011 Plumbing design works (Construction design stage) Đã hoàn thành
Sedona Suites Hanoi Tay Ho - Hanoi Khách sạn Quang Ba Royal Park J.V. Co.,Ltd 2011 Renovation of Chiller works Đã hoàn thành
Sofitel Metropole Hanoi Hotel Hoan Kiem - Hanoi Khách sạn SEM Thong Nhat Metropole Hotel Co., Ltd 2012 Renovation work for Bunker Đã hoàn thành
Sofitel Plaza Hanoi Hotel Ba Dinh - Hanoi Khách sạn Westlake International J.V. Co Trane Vietnam Co., Ltd 2012 Renovation of Chillers System Đã hoàn thành
Sofitel Metropole Hanoi Hotel Hoan Kiem - Hanoi Khách sạn SEM Thongnhat Metropole Hotel Co., Ltd. 2009 Supply and install new chiller and BMS system Đã hoàn thành
Hanoi Tower Center Hoan Kiem - Hanoi Khách sạn Somerset Grand Hanoi 2009 Renovation of ACMV System Đã hoàn thành
Mercure Hanoi La Gare Hotel Hoan Kiem - Hanoi Khách sạn Prodigy Pacific Vietnam Co.,Ltd Sacidelta J.V Co. Ltd 2008 M&E design works (Basic & Construction design stage) Đã hoàn thành
Sofitel Plaza Hanoi Hotel Ba Dinh - Hanoi Khách sạn Westlake International J.V. Co 2008 Upgradation of Exhaust Fan Đã hoàn thành
Sofitel Metropole Hanoi Hotel Hoan Kiem - Hanoi Khách sạn SEM Thongnhat Metropole Hotel Co., Ltd. 2008 Design & Renovation of M&E System Đã hoàn thành
Sofitel Metropole Hanoi Hotel Hoan Kiem - Hanoi Khách sạn SEM Thongnhat Metropole Hotel Co., Ltd. 2007 Design & Renovation of M&E System Đã hoàn thành
Sofitel Plaza Hanoi Hotel Ba Dinh - Hanoi Khách sạn Westlake International J.V. Co 2006 Renovation M&E works for Brasserie Restaurant and 2nd floor Đã hoàn thành
Sofitel Metropole Hanoi Hotel Hoan Kiem - Hanoi Khách sạn SEM Thongnhat Metropole Hotel Co., Ltd. 2006 Supply & Install Air-Conditioning, Ventilation Works and Lighting system Đã hoàn thành
Sofitel Plaza Hanoi Hotel Ba Dinh - Hanoi Khách sạn Westlake International J.V. Co 2005 Renovation works of M&E System Đã hoàn thành