Nhà ở

Dự án Địa điểm Outline Xuất xứ Nhà thầu chính/Khách hàng Thời gian Loại công trình Trạng thái
15 storey flat development block at No.51 Cairhill Circle (Newton Planning Area) Singapore Nhà ở TG Development Pte Ltd. & TEE Development Pte Ltd. 2011 M&E design works (Prepare shop drawings) Đã hoàn thành
Times City (Lot No.7,8) Hai Ba Trung - Hanoi Nhà ở Ha Noi Southern City Development J.S.C Ecocons Hanoi 2012 M&E design works (Construction design stage) Đã hoàn thành
Apartment Block for Officer of People's supreme procuracy Tay Ho - Hanoi Nhà ở Thu Do J.S.C ACE Consultant and Design contruction J.S.C 2012 M&E design works (Basic & Construction design stage) Đang thực hiện
1B-02&03 High-rise Apartment Buildings - Ecopark Van Giang - Hung Yen Nhà ở Viet Hung Urban Development and Investment J.S.C (Vihajico) Kume Sekkei Co.Ltd - Japan 2010 Design of M&E System (Basic, Technical & Construction Design Stage) Đang thực hiện
1A-01 High-rise Apartment Buildings - Ecopark Van Giang - Hung Yen Nhà ở Viet Hung Urban Development and Investment J.S.C (Vihajico) Kume Design Asia Co. Ltd. (KDA) 2009 M&E design works (Basic, Technical & Construction design stage) Đang thực hiện
CT2B Tay Ho - Hanoi Nhà ở Hanoi Housing development investment construction J.S.C No.7 (Handico 7) Sacidelta J.V Co. Ltd 2009 M&E design works (Basic & Construction design stage) Đang thực hiện