Thương mại

Dự án Địa điểm Outline Xuất xứ Nhà thầu chính/Khách hàng Thời gian Loại công trình Trạng thái
Yen So Park - Shop Houses Hoang Mai - Hanoi Thương mại Gamuda Land ECOBA Vietnam J.S Company 2013 Mechanical & Electrical work Đang thực hiện
Celadon City Shopping Center Tan Phu - HCMC Thương mại Aeon Co. Ltd Kume Design Asia Co. Ltd. (KDA) 2011 Provide Experts for Tender Organization process of Elect & ELV Đã hoàn thành
Vincom Center - Vincom Village Long Bien - Hanoi Thương mại Saidong Urban Development and Investment J.S.C 2011 Elect. & ELV design works (Construction design stage) Đã hoàn thành
Nga Tu So Trade Center Thanh Xuan - Hanoi Thương mại Petrovietnam Investment and Financial Consultancy J.S.C (PVFC Invest) Kume Sekkei Co.Ltd - Japan 2010 Design of M&E System (Basic & Construction Design Stage) Đang thực hiện