Method of Construction

VTE - Quality  policy
QUALITY POLICYCHÍNH SÁCH VỀ CHẤT LƯỢNG 
  HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT POLICYCHÍNH SÁCH VỀ SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG
VTE - Quality  policy
QUALITY POLICYCHÍNH SÁCH VỀ CHẤT LƯỢNG 
  HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT POLICYCHÍNH SÁCH VỀ SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG