VTE - Quality policy

QUALITY POLICY

CHÍNH SÁCH VỀ CHẤT LƯỢNG

 

The Company and its staff is committed to earn the trust and meet the need of clients.

Công ty và nhân viên cam kết sẽ đạt được sự tin tưởng và đáp ứng mọi yêu cầu của Khách hàng.

Viet Tien Engineering JSC is an establishment Engineering and Construction Company specializing in Mechanical & Electrical engineering design work, construction work and maintenance services.

Công ty CP Công nghệ Việt Tiến là Công ty kỹ thuật xây dựng được thành lập chuyên về thiết kế, thi công và bảo trì - bảo dưỡng hệ thống Cơ - Điện.

We are committed to provide services of quality and reliability reaching the international standards.

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ có chất lượng và độ tin cậy đạt tiêu chuẩn quốc tế.

 Quality products and services can best be achieved by proper project planning control and the application of pro-active approach to "get things right at the right time".

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ có thể đạt được tốt nhất bằng cách kiểm soát việc lập kế hoạch dự án một cách chính xác và áp dụng phương pháp tiếp cận chủ động để "đưa mọi thứ vào quỹ đạo đúng thời điểm".

Providing skill & technology training to our staff and continuously upgrading our technologies and facilities shall be the key to achieving through long term objectives of the Company.

Chúng tôi cung cấp việc đào tạo về kỹ năng & công nghệ cho nhân viên và việc liên tục nâng cấp công nghệ và cơ sở vật chất sẽ là chìa khóa để đạt được những mục tiêu lâu dài của Công ty.

  

 

GENERAL DIRECTOR

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Tuấn Anh