2005

Dự án Địa điểm Outline Xuất xứ Nhà thầu chính/Khách hàng Thời gian Loại công trình Trạng thái
Sofitel Plaza Hanoi Hotel Ba Dinh - Hanoi Khách sạn Westlake International J.V. Co 2005 Renovation works of M&E System Đã hoàn thành
Indovina Bank Hoan Kiem - Hanoi Văn phòng Indovina Bank Ltd. (IVB) Kurihara Vietnam Co. Ltd. 2005 Installation of M&E System Đã hoàn thành
Stanley Vietnam Factory Gia Lam - Hanoi Nhà máy Vietnam Stanley Electric Co., Ltd Kurihara Vietnam Co.Ltd 2005 Installation of M&E System Đã hoàn thành
United Nations International School of Hanoi Tay Ho - Hanoi Giáo dục United Nations International School of Hanoi (UNIS) 2005 Renovation works of M&E System Đã hoàn thành