2013

Dự án Địa điểm Outline Xuất xứ Nhà thầu chính/Khách hàng Thời gian Loại công trình Trạng thái
Koyei Steel Factory Tam Diep - Ninh Binh Nhà máy Kyoei Steel Vietnam Co., Ltd (KSVC) Maeda Vietnam Co., Ltd 2013 Renovation Electrical works Đang thực hiện
The Green One UN House - Hanoi Ba Dinh - Hanoi Văn phòng United Nations ECOBA Vietnam J.S Company 2013 Mechanical & Electrical works Đang thực hiện
Kohsei Multipark Vietnam Co., Ltd Binh Xuyen - Vinh Phuc Nhà máy Kohsei Multipark Vietnam Co., Ltd Maeda Vietnam Co., Ltd 2013 New Substation Đang thực hiện
Viet A Milk Factory Nghia Dan - Nghe An Nhà máy TH Milk J.S.C 2013 M&E design works (Construction design stage) Đang thực hiện
United Nations International School of Hanoi Tay Ho - Hanoi Giáo dục United Nations International School of Hanoi 2013 Maintenance of M&E System for 2013- 2014 period Đã hoàn thành
Yen So Park - Shop Houses Hoang Mai - Hanoi Thương mại Gamuda Land ECOBA Vietnam J.S Company 2013 Mechanical & Electrical work Đang thực hiện
Royal City Thanh Xuan - Hanoi Tòa nhà phức hợp Royal city 2013 ELV design works (Construction design stage) Đã hoàn thành
Vinpearl Hotel - Phu Quoc Phu Quoc - Kien Giang Khách sạn Vingroup J.S.C 2013 M&E design works (Construction design stage) Đang thực hiện
Yen So Park - Club House Hoang Mai - Hanoi Văn hóa / Giải trí / Thể thao Gamuda Land Vietnam LLC ECOBA Vietnam Joint Stock Company 2013 Mechanical & Electrical work Đang thực hiện
Vinamilk Factory Tien Son - Bac Ninh Nhà máy Vinamilk J.S.C 2013 Supply and install Fire protection and Lightning system Đang thực hiện
Tohoku Pioneer Vietnam Factory Nomura IP - Hai Phong Nhà máy Tohoku Pioneer (Vietnam Co)., Ltd VietHung Service Trading & Construction J.S Company 2013 Installation Mechanical & Electrical works Đang thực hiện
United Nations International School of Hanoi Tay Ho - Hanoi Giáo dục United Nations International School of Hanoi 2013 Contruction and Completion M & E works for UNIS B11 Early Childhood Center Đã hoàn thành