2008

Dự án Địa điểm Outline Xuất xứ Nhà thầu chính/Khách hàng Thời gian Loại công trình Trạng thái
Australian Embassy Ba Dinh - Hanoi Văn phòng Australian Goverment 2008 Supply & Installation M&E System Đã hoàn thành
Federal Express Office & Warehouse at Noi Bai Airport Noi Bai - Hanoi Văn phòng Federal Express 2008 Supply & Installation M&E System Đã hoàn thành
United Nations International School of Hanoi Tay Ho - Hanoi Giáo dục United Nations International School of Hanoi (UNIS) 2008 Supply, Installation & Maintenance of M&E System Đã hoàn thành
Mercure Hanoi La Gare Hotel Hoan Kiem - Hanoi Khách sạn Prodigy Pacific Vietnam Co.,Ltd Sacidelta J.V Co. Ltd 2008 M&E design works (Basic & Construction design stage) Đã hoàn thành
Endo Stainless Steel Viet Nam Factory Noi Bai IZ - Soc Son - Hanoi Nhà máy Endo Stainless Steel Vietnam Co. Ltd Kurihara Viet Nam Co., Ltd 2008 Supply & Installation of M&E System Đã hoàn thành
Hanoi Excalibur Building Hoan Kiem - Hanoi Tòa nhà phức hợp The Ministry of Defence - Department of Foreign Relations Viet Bac Co. Ltd S.Annant Co., Ltd. 2008 M&E design works (Construction design stage) Đã hoàn thành
Enkei Vietnam Factory TLIP1 - Dong Anh - Hanoi Nhà máy Enkei Vietnam Co., Ltd Kurihara Viet Nam Co., Ltd 2008 Supply & Installation of Electrical System Đã hoàn thành
Sofitel Plaza Hanoi Hotel Ba Dinh - Hanoi Khách sạn Westlake International J.V. Co 2008 Upgradation of Exhaust Fan Đã hoàn thành
Sofitel Metropole Hanoi Hotel Hoan Kiem - Hanoi Khách sạn SEM Thongnhat Metropole Hotel Co., Ltd. 2008 Design & Renovation of M&E System Đã hoàn thành