2010

Dự án Địa điểm Outline Xuất xứ Nhà thầu chính/Khách hàng Thời gian Loại công trình Trạng thái
Yen So Park-Sewage treatment plant 200,000 m3/day Hoang Mai - Hanoi Văn phòng Gamuda Land Vietnam LLC ECOBA Vietnam Joint Stock Company 2010 M&E works for Administration Building of STP Đã hoàn thành
Yamaha Motor Vietnam 2nd factory Noi Bai IP - Soc son - Hanoi Nhà máy Yamaha Motor Vietnam Co., Ltd 2010 Renovation of Lubricant oil tank and Training room Đã hoàn thành
Nga Tu So Trade Center Thanh Xuan - Hanoi Thương mại Petrovietnam Investment and Financial Consultancy J.S.C (PVFC Invest) Kume Sekkei Co.Ltd - Japan 2010 Design of M&E System (Basic & Construction Design Stage) Đang thực hiện
Yen So Park-Sewage treatment plant 200,000 m3/day Hoang Mai - Hanoi Cơ sở hạ tầng Gamuda Land Vietnam LLC Biwater (UK) 2010 M&E for Sewage Treatment Plant Đã hoàn thành
Financial Services Center Hanoi Văn phòng Ministry of Finance Sacidelta J.V Co. Ltd 2010 Design of M&E System (Basic Design Stage) Đã hoàn thành
Yen So Park- Power networks Hoang Mai - Hanoi Cơ sở hạ tầng Gamuda Land Vietnam LLC ECOBA Vietnam Joint Stock Company 2010 T1 Substation and 22kV Networks Đã hoàn thành
United Nations International School of Hanoi Tay Ho - Hanoi Giáo dục United Nations International School of Hanoi (UNIS) COTEC Construction J.S.C (Cotecons group) 2010 Mechanical & Electrical works for Sport Hall and Art Center (New Building 4,10) Đã hoàn thành
1B-02&03 High-rise Apartment Buildings - Ecopark Van Giang - Hung Yen Nhà ở Viet Hung Urban Development and Investment J.S.C (Vihajico) Kume Sekkei Co.Ltd - Japan 2010 Design of M&E System (Basic, Technical & Construction Design Stage) Đang thực hiện
Yamaha Motor Vietnam 1st Factory Soc Son - Hanoi Nhà máy Yamaha Motor Vietnam Co., Ltd 2010 Renovation of Cooling water supply system Đã hoàn thành
United Nations International School of Hanoi Hanoi Giáo dục United Nations International School of Hanoi (UNIS) 2010 Mechanical & Electrical works for Relocation of Outdoor Units Aircons for Building 4,5,6,9,11 Đã hoàn thành
INAX Vietnam Phase 5 Hung Yen Nhà máy 2010 Lighting Supply Đã hoàn thành
Techcombank Data Center Hai Ba Trung - Hanoi Văn phòng Vietnam Technological and Commercial Joint- stock Bank - Techcombank IBM Vienam Co., Ltd 2010 Chilled water and Chiller works for data center Đã hoàn thành