2011

Dự án Địa điểm Outline Xuất xứ Nhà thầu chính/Khách hàng Thời gian Loại công trình Trạng thái
IBM Hanoi office at Pacific place Hoan Kiem - Hanoi Văn phòng IBM Viet Nam Co., Ltd 2011 Renovation of ACMV works for Offices Đã hoàn thành
Sedona Suites Hanoi Tay Ho - Hanoi Khách sạn Quang Ba Royal Park J.V. Co.,Ltd 2011 Renovation of Chiller works Đã hoàn thành
Yamaha Motor Vietnam 1st Factory Soc Son - Hanoi Nhà máy Yamaha Motor Vietnam Co., Ltd 2011 M&E works for Fuel Tank Press Factory and Die casting shop and Mechanical center Đã hoàn thành
United Nations International School of Hanoi Tay Ho - Hanoi Giáo dục United Nations International School of Hanoi (UNIS) 2011 Electrical works for Audio and Stage lighting Đã hoàn thành
Hanoi Tower Center Hoan Kiem - Hanoi Văn phòng Somerset Grand Hanoi 2011 Renovation of ACMV works for Offices and Commercial Block Đã hoàn thành
15 storey flat development block at No.51 Cairhill Circle (Newton Planning Area) Singapore Nhà ở TG Development Pte Ltd. & TEE Development Pte Ltd. 2011 M&E design works (Prepare shop drawings) Đã hoàn thành
Yamaha Motor Vietnam 2nd factory Noi Bai IP - Soc son - Hanoi Nhà máy Yamaha Motor Vietnam Co., Ltd 2011 Mechanical & Electrical works for IKD Factory and Plastic Painting line Đã hoàn thành
Oceanviews luxury Apartment - Hotel Da Nang Tòa nhà phức hợp Thang Long Air Services Corporation - TASECO DTH Architects, Planners and Consultants JSC. 2011 M&E design works (Construction Design Stage) Đang thực hiện
Celadon City Shopping Center Tan Phu - HCMC Thương mại Aeon Co. Ltd Kume Design Asia Co. Ltd. (KDA) 2011 Provide Experts for Tender Organization process of Elect & ELV Đã hoàn thành
United Nations International School of Hanoi Tay Ho - Hanoi Giáo dục United Nations International School of Hanoi (UNIS) 2011 Mechanical & Electrical work maitenence for 2011-2012 Đã hoàn thành
Complex Bld of Offices for rent - Commercial Services - Apartment and Preschools Ba Dinh - Hanoi Tòa nhà phức hợp Viettronics Land J.S.C DTH Architects, Planners and Consultants JSC. 2011 M&E design works (Basic design stage) Đã hoàn thành
Vincom Hotel - Vincom Village Long Bien - Hanoi Khách sạn Saidong Urban Development and Investment J.S.C 2011 Plumbing design works (Construction design stage) Đã hoàn thành
ACB Data Center Quang Trung IP - Dist 12 - HCMC Văn phòng Asia Comercial Bank (ACB) IBM Vienam Co., Ltd 2011 Chilled water, Chiller and Electrical works for data center Đã hoàn thành
Inoue Rubber Vietnam Factory Phuc Yen - Vinh Phuc Nhà máy Inoue Rubber Viet Nam Co., Ltd NGE Thailand Co. Ltd. 2011 Mechanical & Electrical works for Oil supply system Đã hoàn thành
Vincom Center - Vincom Village Long Bien - Hanoi Thương mại Saidong Urban Development and Investment J.S.C 2011 Elect. & ELV design works (Construction design stage) Đã hoàn thành
Embassy of the United State in Hanoi Dong Da - Hanoi Văn phòng The U.S Government ECOBA Vietnam Joint Stock Company 2011 Renovation of M&E works for USA Embassy, Consulate and Embassador house Đã hoàn thành
Katolec Vietnam Factory - Phase II Quang Minh IP - Hanoi Nhà máy Katolec Vietnam Co., Ltd NGE Thailand Co. Ltd./ Maeda Vietnam Co., Ltd 2011 Electrical works for Phase II Factory Đã hoàn thành